Strategy Consulting

to usługi mające na celu diagnozę sytuacji, możliwe kierunki działań oraz rekomendacje. To ulubione zadania dla strategów i to oni są odpowiedzialni za rozwiązania zarówno komunikacyjne jak i biznesowe.

strategy consulting artykuł