Integrated Campaigns

to kampanie od A do Z: obejmujące rozwiązania ATL, BTL i szeroko pojęte działania digitalowe, a wszystko spięte ideą strategiczną i kreatywną

zintegrowane