ATL

działania komunikacyjne na dużą skalę (telewizja, prasa, radio, OOH), mające na celu zbudowanie dużego zasięgu przekazu. Pomimo wielu publikacji o śmierci tego typu sposobu komunikacji z konsumentem ATL nadal „ma się dobrze”.

ATL