Rekrutację dla stażystów prowadzimy przez cały rok, niezależnie od pory roku i aktualnych ofert pracy. Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem stażu w nas wyślij swoje CV i portfolio prac na adres:

rekrutacja.ddb@ddbtribal.pl

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez firmę DDB Warszawa Sp. z o.o. moich danych osobowych do celów związanych z procesem rekrutacji oraz z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi w spółkach z grupy kapitałowej DDB Warszawa Sp. Z o.o. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182, 1662).

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania jak i żądania usunięcia.”

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.