POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

  1. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych osób rekrutowanych („Polityka”) dotyczą rekrutacji do DDB Warszawa oraz Gutenberg Networks i dotyczą osób fizycznych składających swoją ofertę pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz osób fizycznych przesyłających ogólną ofertę pracy na adres rekrutacja.ddb@ddbtribal.pl niezależnie od prowadzonej rekrutacji. Niniejsze zasady mają zastosowanie niezależnie od formy zatrudnienia wskazanego o ogłoszeniu lub proponowanego w ofercie.
  2. W przypadku, gdy rekrutacja prowadzona jest na stanowisko w DDB Warszawa, administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest DDB Warszawa Sp. z o.o. przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C. Jeżeli natomiast rekrutacja prowadzona jest na stanowisko pracy w Gutenberg Networks, administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest Gutenberg Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6C. W przypadku ofert ogólnych, administratorem danych osobowych będzie podmiot, do którego będzie kierowana oferta. Jeżeli z oferty nie będzie wynikało, do której ze spółek jest kierowana, administratorem będzie DDB Warszawa Sp. z o.o.
  3. Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.
  4. Dane kontaktowe Administratora to:
  5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  6. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach rekrutacji i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
  7. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w przypadku rekrutacji i podjęcia współpracy;
  8. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych – na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z pkt a i b powyżej.
  9. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora usługi (m.in. zewnętrzne firmy informatyczne, dostawcy chmury). Odbiorcą Twoich danych osobowych może być również podmiot obsługujący w imieniu Administratora proces rekrutacji, a także spółki z grupy (z siedzibą również poza granicami UE).
  10. Twoje dane osobowe przesłane w odpowiedzi na ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji zostaną usunięte po zakończonym procesie rekrutacji, jeżeli nie wybierzemy Twojej oferty, chyba że wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat. Dane osobowe przesłane w ramach ofert ogólnych na adres rekrutacja.ddb@ddbtribal.pl, będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
  11. Pamiętaj, że masz prawo żądania:
   1. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania
   2. usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
   4. przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych.
  12. Wszelkie powyższe żądania, wnioski i pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz zgłaszać na adres: rekrutacja.ddb@ddbtribal.pl
FollowFb.Ins.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!