Korektor – Gutenberg Networks   (nr ref. 12/18)

Wymagania:

   • znajomość zasad pisowni i interpunkcji
   • dokładność, skrupulatność oraz zdolność do zapamiętywania szczegółów
   • umiejętność poprawnego wykonywania działań matematycznych
   • umiejętność pracy pod presją czasu oraz ustalania priorytetów w dynamicznie zmieniającej się sytuacji/li>
   • gotowość do pracy zmianowej (również w porze nocnej)
   • mile widziane doświadczenie w pracy w agencji reklamowej (najlepiej w korekcie gazetek i katalogów)

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz z portfolio prac na adres:
rekrutacja.ddb@ddbtribal.pl

W tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska.

Prosimy również o zawarcie w CV poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez firmę DDB Warszawa Sp. z o.o. moich danych osobowych do celów związanych z procesem rekrutacji oraz z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi w spółkach z grupy kapitałowej DDB Warszawa Sp. Z o.o. zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182, 1662). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania jak i żądania usunięcia.”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

FollowFb.Ins.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!